Polityka prywatnośći

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego duplex.pl (dalej: Serwis). 

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. 

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest DUPLEX JAKUB DUTKA,
adres: 43-316 BIELSKO-BIAŁA UL. KARPACKA 36, 
NIP: 937-103-39-26,
REGON: 240340052 ,
adres poczty elektronicznej: dane_osobowe@duplex.pl
(dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
• gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi
kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z wymienionych praw należy przesłać na adres dane_osobowe@duplex.pl
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO)

VIII. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących naszej polityki prywatności. Jesteśmy dostępni, aby udzielić wszelkich potrzebnych informacji i wyjaśnień. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych podanych na naszej stronie kontaktowej. Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie naszymi usługami.

Masz pytania dotyczące twoich danych osobowych? zadzwon!

33 816 06 11

wew. 1

33 816 59 19

wew.1

693 94 10 03

.

Napisz do nas

Jak się z Tobą skontaktować?